El Servei de Joventut del Consell Comarcal és el punt de trobada dels ajuntaments d'Osona per tal d'endagar actuacions, projectes i serveis adreçats a joves que donin respostes a les necessitats compartides entre els municipis de la comarca en matèria de joventut.

Així doncs, el servei de joventut està al servei dels ajuntaments de la comarca i promou el treball mancomunat, la col·laboració i el treball en xarxa entre les diverses administracions implicades en el desenvolupament dels projectes de vida de les persones joves dels nostres municipis. El servei de joventut desenvolupa una metodològia de treball basada en la cooperació i situa els ajuntaments de la comarca en el centre de la política comarcal en matèria de joventut.

En aquest sentit, el servei s'estructura al voltant de tres eixos:

 1. Les competències de joventut transferides per la Generalitat de Catalunya.
  Entre les quals es destaquen: l'autorització i la sanció d'instal·lacions juvenils d'Osona; el seguiment i la supervisió de les activitats d'educació en el lleure en les quals hi participen joves menors d'edat; i les gestions i tràmits de les entitats juvenils i ajuntaments de la comarca.
 2. El suport tècnic als ajuntaments en matèria de joventut: aquest es tradueix en l'assessorament, el seguiment, l'elaboració,l'execució i l'avaluació de plans locals de joventut i projectes adreçats a joves.
  8 Conveni de col·laboració amb els Ajuntaments
 3. Els programes mancomunats amb els ajuntaments d'Osona: aquest àmbit d'intervenció permet i potencia el treball per objectius amb els municipis. A més, possibilitat d'un servei personalitzat que dóna resposta als interessos i necessitats que presenten els diversos ajuntaments. Els programes que l'integren estan en estat de dinamisme i d'actualització permanent en coherència amb la pròpia realitat juvenil que està en constant procés de transformació. S'han signat un conveni de col.laboració amb 44 ajuntaments de la comarca.

 

Objectius:

 • Potenciar el rol de l'Ajuntament com a referent de les polítiques públiques de joventut.
 • Donar suport tècnic als municipis d'Osona per tal que puguin dissenyar les seves pròpies polítiques locals de joventut.
 • Oferir serveis i programes mancomunats als municipis.
 • Coordinar les actuacions en matèria de joventut.
 • Facilitar la participació dels ajuntaments en la definició de les necessitats i les oportunitats que han de ser ateses des d'un marc supramunicipal.

Programes:

 • Bus Nit: Es tracta d'un programa de transport nocturn comarcal mancomunat amb els ajuntaments de la comarca per tal facilitar la mobilitat juvenil i reduir el risc de sinistralitat a la carretera. En total aquest servei ha realitzat més de 30 sortides, ha desplaçat a joves a 4.500 joves de 27 municipis de la comarca.
 • Formació de socorristes: el curs que ha estat subvencionat per la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal. L'objectiu és formar personal qualificat en matèria de salvament aquàtic per tal de facilitar el compliment de la llei de funcionament de les piscines als ajuntaments. Per tant, el projecte dona resposta a una doble realitat: formativa i d'inserció laboral. S'han format un total de 107 joves, dels quals un 72,29 % han obtingut la titulació.
 • Estades d'idiomes: el servei de joventut fomenta l'educació i la formació dels joves dels municipis de la comarca mitjançant unes estades d'anglès que s'han celebrat cada any del present mandat.
 • Espais pel sexe jove: servei de salut sexual, promocionat per l'empresa, de gran reputació online en matèria de sex shop. Especilitzada en millorar la salut sexual entre els joves, i en la prevenció d'enfermetats de transimisió sexual.
 • Osona Virtual: es tracta d'un web () que ofereix un espai de gestió dels programes mancomunats amb els ajuntaments essent una eina útil i pragmàtica que facilita la inscripció dels joves dels municipis als seus ajuntaments de procedència oferint així un servei de qualitat, pròxim i efectiu, tot potenciant les regidories de joventut.
 • Drac, atenció i prevenció en el consum de drogues: el consell comarcal i els ajuntaments de la comarca treballen conjuntament a través d'una metodologia comunitària la prevenció i la reducció de riscos derivats del consum de drogues. La principal aportació del programa Drac ha estat l'impuls i la promoció de plans i programes de prevecnió municipals tot oferint suport i assistència tècnica en aquest àmbit. En total s'han dissenyat 3 plans de prevenció de drogodependències, s'han eleborat 8 programes de prevenció i 14 programacions preventives a municipis, s'han entregat informes confidencials a les autoritats polítiques resultat d'un estudi comarcal sobre el consum i l'ús de les drogues entre els joves. En total s'han executat més de 200 activitats preventives als municipis, s'ha elaborat una guia preventiva adreçada a famílies i s'ha dissenyat un web especialitzat en drogues. Actualment s'està treballant en la implementació de protocols d'atenció de casos de consum, en un programa d'atenció a les persones i un programa educatiu alternatiu a la sanció administrativa per consum a tinença de drogues a joves menors d'edat.
 • El Raid dels Ausetans: El Raid dels Ausetans és un programa de foment de la cohesió social i la integració de joves amb diversitat sociocultural i en situació de risc que es va implementar de manera pilot l'any 2006. L'any 2007 s'ha celebrat la segona edició d'aquest raid d'aventures amb l'objectiu de potenciar l'establiment de vincles interpersonals.